lunes, 24 de junio de 2019

Per a escampar ses fulles grana i or: la revista Pensat i Fet contra la censura

Aquest article va ser publicat originalment al llibret de la Falla Selgas Tovar de Xàtiva.
Es pot llegir fent clic ací


La revista Pensat i fet  va nàixer l'any 1912, fundada en el context del creiximent de la festa, i també de la seua re-evaluació intel.lectual, percebuda ara com un element central de la vida de la ciutat de València i en vies de convertir-se en la seua festa major: un fet cultural de primer ordre, amb una gran potència social i identitària. Els promotors van ser un grup d'entusiastes escriptors i dibuixants valencianistes encapçalats per Ricard Sanmartín, Josep Maria Esteve i Victòria i Ramil. Es tractava d'una publicació anual que incloia com a element central els esbossos dels monuments fallers que anaven a plantar-se en les properes festes. Junt a ells, però, apareixien articles d'opinió, poemes satírics, articles de costums, il.lustracions... tots ells relacionats amb la festa de les falles. És a dir, convivien en les seues pàgines les representacions gràfiques dels monuments, textos erudits o cultes, i textos satírics, o en general marcats com a populars. O, el que ve a ser el mateix, autors (i creixentment autores) pertanyents a diferents àmbits de la cultura valenciana (o fins i tot d'altres llocs del nostre domini lingüístic), alta i popular, que en moltes ocasions per cert eren els mateixos, encara que signant els seus textos popularitzants amb pseudònim. Tots els textos estaven escrits sempre en valencià, amb el propòsit afegit de contribuir al creixement i la normalització del seu ús en la societat valenciana. La revista, al llarg dels seus seixanta anys d'existència, adaptaria estos gestos als diferents moments històrics, des d'un autonomisme creixent fins a la resistència cultural, però sempre amb una marcada voluntat de consolidar, divulgar i estendre un espai cultural i literari valencià i en valencià.

Els anys de la Segona República seran en certa mesura els anys daurats d'aquesta revista, tant pel que fa a les col.laboracions literàries, com per la consolidació del format, i per la modernitat en la maquetació, en el disseny gràfic, en les portades, i en els continguts. La pluralitat política i la politització serien característiques d'eixos anys vertiginosos.

La Guerra Civil, i especialment la victòria feixista, com en tants aspectes de la nostra cultura, va ser un moment de trencament absolut i un enorme pas enrere: per la destrucció del teixit social, pel desballestament del camp cultural valencià, per la repressió i persecució envers la nostra llengua i, en el cas de la revista, a més, per la mort d'Esteve Victòria a mans d'un escamot anarquista el 1936.

Malgrat tot, aprofitant el caràcter folkloritzant que les autoritats franquistes atorgaven exclusivament a la festa de les falles, la revista es va constituir com un vertader baluard de resistència cultural: continuà publicant-se íntegrament en valencià, en tots els nivells de llengua (satíric i popular, però també culte) i donant cabuda a textos que anaven fins i tot més enllà del que es podia dir en l'època i aconseguien burlar la censura. Per si de cas, en algun cas recordaven de pas la seua existència, perquè el lector tinguera clar que el que estava llegint publicat havia sigut convenientment filtrat, a la falla, al llibret i a la revista: "La substància de la falla / s’encontra en allò que calla", escriu Ricard Sanmartín en 1950. I l'any següent, Carles Salvador, encara que sota el pseudònim de El Fill del Fuster, insistia: "És el Llibret de la Falla / -pel que diu i pel que calla- / una clara relació, / és a dir, una contalla /de la falla del cantó".

Repassaré breument alguns exemples d'esta escriptura en el límit, com ara el famós número de l'any 1945 que esdevingué mític. Eixe any només havien aconseguit autorització per publicar en valencià els textos en vers, considerats merament folklòrics i inofensius per les autoritats franquistes i estaven obligats a publicar en castellà els textos en prosa, com una manera de naturalitzar encara més la diglòssia de la societat valenciana. La solució? Publicar íntegrament la revista en vers, començant per l'editorial. que habitualment era un article de fons. En esta ocasió va ser un poema que podem llegir com una autèntica declaració d'orgull i d'estima per la nostra cultura:


En la festa i Per la festa
més bellamEnt popular
on l'ingeNI es manifesta
tan glorioSament preclar,
torna com en Anys hui a alçar
el seu criT, patri ressó,
d'optimisme I tradició,
oferint amb Fe este dia
una novElla il.lusió,
com bocineT d'alegria.

El preu va ser que l'any següent la revista va ser prohibida. Quan tornà a aparèixer a l'any 1947, ja amb contes i assajos en prosa, s'iniciava amb una altra emotiva declaració de principis. Emocionen el seu valor, la seua fermesa i la seua dignitat:

Hui com ahir, Pensat i Fet pren vida
reviscolat per Març que tot ho mou
i travessant l'espai com forta eixida
ofrena sa alegria de bell nou.

I ahir com hui, exempt de tot desmai,
com coet volador intermitent,
ruixim de foc enfila per l'espai
i quan sembla que es perd, ix novament.

I s'obri en l'horitzó com gaia flor
per a escampar ses fulles grana i or

Però no és només això. A la revista sovintegen referències diguem-ne incòmodes per al govern, com ara el poema anònim, "La falla i la pau" publicat el 1942 on es demana a la falla valenciana que "Fes eixa drecera / i a ser, puix, dels pobles /salvadora nau, / i siguen tes flames / la llum de la pau", o aquestos versos publicats l'any 1943, tambè sense signar, en els quals és impossible no veure un record per als exiliats, entre els quals hi havia bons amics dels editors i antics col.laboradors de la revista, com ara Eduard Buil: "Si llarg és, sempre, el camí / que de València ens separa; / qui a Sant Josép no està ací / el troba més llarg encara... /¡Tan llarg que no li veu fi!”.

També podem llegir en les seues pàgines sàtires molt punyents a l'estraperlo: "Tots critiquen l'estraperlo / perquè en públic dóna to, / però en petit comité / cada ú fa lo que pot (quarteta anònima de 1943) o l'auca "Una, que en l’orgull de ser / secrets negocis baralla / i en descobrir-se l’afer / me la planten en la falla" (signada per Ric -Ricard Sanmartín- i Antón el 1942); o bromes a propòsit del racionament: “Com l’amic millor un llibre / diuen que és –la culta gent- / jo d’ells crec que la cartilla... però del racionament” (quarteta anònima del 1947); o sàtires no menys agudes contra la gent que abandonava el valencià: "No parles en valencià / per si no el pronuncies bé / i al cine lliges bé els noms / de tot artista extranger" (quarteta anònima del 1948), o "Per què si te diuen xurra / et poses tota enfadà? / El remei el tens molt fàcil: / parla sempre en valencià" (quarteta també anònima del 1949) o "L'estranger que al valencià / diu que no parla en cristià / i ens crida i escampa el poll / està foll" (Àngel Climent, 1951); i defenses aferrissades del seu ús: "Ha d'estar en valencià / perquè escrit en castellà / perd sabor i perd tipisme, / i no és cosa, clar està, /de fer més confusionisme", deia amb contundència "El fill del fuster" en 1951 parlant de llibrets; o sàtires contra la incipient especulació urbanística al Barri del Carme arran de la riuada del 57: "Perquè la gent no s'alarme / per si és d'un negoci el blanc, / Senyor, al barri del Carme / lliura dels corbs i del fang", (Ricard Sanmartín sota el pseudònim de Roc, 1958).També publicaran on puguen advertències sobre la necessitat de potenciar els sentiments identitaris valencians, per exemple parlant de futbol: així ho fa Flix en un article publicat el 1941, en el qual es mostra molt d'acord amb la conveniència de "la tornada al regionalisme esportiu". "Així -conclou- quan es parle del València, podrem qualificar amb exactitud als seus titulars de valencians, i llur joc de fútbol valencià".

També faran gestos més subtils però no menys significatius. Després que Miquel Domínguez  fora cessat com a director del diari Las Provincias pel seu famós discurs del 1958 com a mantenidor de la Fallera Major de València, "Cuando enmudecen los hombres... hablan las piedras", al qual denunciava l'arraconament oficial que patia la ciutat de València, l'any 1960 va ser ell qui escriguera l'editorial de la revista. En ell feia, per cert, un elogi del "pensat i fet" com a actitud valenciana. és a dir, en la seua interessant lectura, de fer després de pensar. O l'any 1964, l'immediatament posterior a que Joan Fuster fos cremat en efígie en la cabalcada del ninot, podem llegir el críptic i a l'hora transparent editorial titulat "Les falles, els fusters i la unió dels valencians", on es diuen coses com: "No fora mal que […] cada moment de la nostra vida estigués presidit per aquell potencial comunitari, precís a tota obra duradora: agermanant els nostres esforços, ajuntant-nos tots els qui tenim el denominador comú de valencians, acoblant-nos entusiàsticament en l'obra del retrobament de la nostra espiritualitat, ben calafatats perquè no es produesca cap fissura, embeguts de la seriosa responsabilitat del moment i llençant al foc de les falles tot allò que ens separa, tot allò que és motiu de disconformitat i tota discussió pueril sobre coses intranscendents (qüestions de noms, moltes vegades) que ens puga conduir a la dissociació, a la fracció entre els valencians"...

En resum, el fet que la revista Pensat i Fet i els seus promotors no siguen més recordats hui a la nostra societat és una altra prova del nostre menifotisme quan no directament de la nostra ingratitut i del nostre auto-odi. Ells foren vertaderament herois en els temps foscos, i saberen, des del món faller, sostindre la flama de la llengua i de la identitat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario